Informácia z Kolektívneho vyjednávania ZSSK dňa 24.05.2018

Dňa 24.05.2018 o 9:00 hod. v zariadení „Valčík“ sa konalo ďalšie kolo Kolektívneho vyjednávania k mene č. 11 do Smernice odmeňovanie zamestnancov (nočné, sobotné, nedeľné a sviatkové príplatky). Nakoľko sa odborý zväz „Združenie rušňovodičov“ nezúčastnil KV a tým ho zmarili, vedenie ZSSK po dohode z odborvými centrálami Kolektívne vyjednávanie prerušili a ďalšie pokračovanie bude dňa 05.06.2018.

Print Friendly, PDF & Email