Kolektívne vyjednávanie na ZSSK dňa 13.03.2019


Dňa 13.03.2019 sa na KV ZSSK dohodol mzdový nárast na ZSSK nasledovne:
– od 01.03.2019 do tarifných tried 30 eur a do základných prémií 25 eur pre všetkých zamestnancov
– od 01.01.2020 do tarifných tried 30 eur pre všetkých zamestnancov a do zakladných prémií 20 eur pre vybraný okruh zamestnancov od 01.04.2020.

Ďakujeme všetkým zamestnancom za podporu pri KV.

Print Friendly, PDF & Email