Miestne šetrenie v chatovej oblasti Vincov Les

Dňa 06.07.20107 sa konalo miestne šetrenie v chatovej oblasti Vincov les za účelom kontroly kvality ubytovania v súvislosti so sťažnosťami vlakového personálu.

Na šetrení sa zúčastnili: Ing. Norbert Jurčišin – riaditeľ SeMN, Federácia vlakových čiat – Milan Šandor, Federácia strojvodcov SR – Dušan Kaša, Odborové združenie železničiarov – Jozef Hlavatý, Ing. Vladimír Tarbaj – vedúci tímu obehov HDV, Karina Babínová – správca budov RP BA, SeMN

Prehodnotenie súčasnej situácie s potrebnými úpravami

Hlásené nedostatky boli odstránené. Chatová oblasť je celú noc osvetlená, avšak príjazdová cesta je osvetlená nedostatočne – zabezpečená preprava zamestnancov taxislužbou až k jednotlivých chatkám. V chatkách sa nenachádza žiadna pleseň. Teplá voda v kohútikoch je termálna a má špecifický zápach, avšak studená voda je pitná. Sociálne zariadenia v chatkách sú zanesené práve z dôvodu odtoku teplej termálnej vody. Zariadenie chatiek je staršie, nesie znaky opotrebovania. Postele sú krátke, nie však nevhodné na zabezpečenie spánku.

Navrhované úpravy:

– zabezpečiť denné upratovanie a vetranie chatiek

Záver

Ubytovanie v chatovej oblasti Vincov les je síce nižšieho štandardu, no vzhľadom na to, že je dočasného charakteru (cca 2 mesiace), je na ubytovanie vlakového personálu vyhovujúce. Krátke postele nie sú v rozpore so štandardom vybavenia miestnosti na nocľah a oddych.

Zamestnávateľ navrhuje::

-zotrvať v ubytovaní v chatovej oblasti Vincov les do dokončenia úprav v novoprenajatých priestoroch pre NVČ v Galante

Print Friendly, PDF & Email