Súhrnná informácia OC ZSSK CARGO -14.1.2019

Odborové organizácie pôsobiace v ZSSK CARGO Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania o návrhu PKZ ZSSK CARGO 2019 Dňa 14.1.2019 sa uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o Podnikovej