Poďakovanie

Federácia vlakových čiat ďakujem všetkým zástupcom FVČ vo volebných komisiách k voľbám do Dozornej rady ZSSK za profesionálny prístup a ochotu niečo urobiť. Menovite: Mária

Poker 2018

Dňa 23.02.2018 sa v zasadačke Prezídia FVČ konal VII. ročník pokrového turnaja o putovný pohár Prezidenta FVČ. Víťazom sa stal Jozef Cigáň (ZSSK), na druhom