Poďakovanie

Federácia vlakových čiat ďakujem všetkým zástupcom FVČ vo volebných komisiách k voľbám do Dozornej rady ZSSK za profesionálny prístup a ochotu niečo urobiť. Menovite: Mária