Informácia z Kolektívneho vyjednávania ZSSK dňa 05.06.2018

Dňa 05.06.2018 o 9:00 hod. v zariadení „Valčík“ sa konalo ďalšie kolo Kolektívneho vyjednávania k mene č. 11 do Smernice odmeňovanie zamestnancov (nočné, sobotné, nedeľné a sviatkové príplatky).

Zamestnávateľ navrhuje:

 • nočná práce: 0,8277 EUR
 • rizikové nočné: 0,9657 EUR
 • soboty: 0,600 EUR
 • nedeľa: 1,1036 EUR

Zástupcovia zamestnancov nesúhlasia.

Navrhujú:

 • nočná a nočná riziková práca: 1,00 EUR
 • soboty: 0,800 EUR
 • nedeľe: 1,500 EUR

Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľ sa dohodli:

 • nočná práca: 0,900 EUR
 • nočná riziková práca: 1,000 EUR
 • soboty: 0,760 EUR
 • nedeľe: 1,500 EUR

Uvedené platí od 01.05.2018.

Print Friendly, PDF & Email