Informácia z KV a pracovného stretnutia konaného dňa 02.03.2017

Dňa 02. marca 2017 sa v zariadení Valčík konalo KV a pracovné stretnutie ZSSK a zástupcov zamestnancov.

Program:

  1. Odsúhlasenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2017.
  2. Prerokovanie Plánu práce na rok 2017,
  3. Prerokovanie zmeny č. 1 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. č. 1_35_ORLZ_v3,
  4. Prerokovanie zmeny č. 9 do Katalógu profesií (povolaní),
  5. Prezentácia a informácie na tému „Odmeňovanie a peniaze“,
  6. Rôzne.

Čítaj ďalej

Print Friendly, PDF & Email