Informácia z KV ZSSK zo dňa 24. mája 2017

Dňa 24. mája 2017 0 09:00 hod. sa v zariadení Valčík konalo Kolektívne vyjednávanie u ZSSK.

Program:

  1. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 3 do Smernice / Pracovný čas a doba odpočinku,
  2. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 9 do Smernice odmeňovanie zamestnancov,
  3. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 2 do Smernice o úprave pracovného času zamestnancov (Turnusový poriadok).
  4. Prerokovanie zmeny č. 1 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. č. 1_35_ORLZ_v4
  5. Prerokovanie zmeny č. 10 do Katalógu profesií (povolaní)
  6. Prezentácia – „Pilotná implementácia odmeňovacieho systému na stredisku – Údržba“,
  7. Rôzne.

Zápis 24.5. 2017

Print Friendly, PDF & Email