Informácia z pracovného stretnutia ZSSK dňa 10.04.2018

Dňa 10.04.2018 sa v zariadení „Valčík“ konalo pracovné stretnutie sociálnych partnerov s nasledujúcim programom:

 1. Prerokovanie Plánu práce na rok 2018,
 2. Prerokovanie objemu základných prémií na 2. štvrťrok 2018,
 3. Prerokovanie zmeny č. 12 do Katalógu profesií (povolaní),
 4. Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019,
 5. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 5 do smernice / Pracovný čas a doba odpočinku,
 6. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 3 do smernice / Poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov ZSSK,
 7. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 6 do smernice / Sociálny fond,
 8. Odsúhlasenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2018,
 9. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 10 do Smernice odmeňovanie zamestnancov,
 10. Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 za rok 2017,
 11. Rôzne
Print Friendly, PDF & Email