Kolektívne vyjednávanie v ZSSK ukončené

Dňa 21.12.2016 sa na KV sociálni partneri dohodli nasledovne:

zamestnávateľ v roku 2017 zabezpečí:
zvýšenie tarifných tried
v TT 1-5 o 30 €
v TT6-10 o 25 €
v indexových triedach o ( rušňovodič a vlakvedúci) o 35 €
osobný pokladník, hlavný pokladník a vozmajster o 30 €
v TT 11-20 o 24 €
Zároveň bola dohodnutá platnosť kolektívnej zmluvy na roky 2017-2019.
Print Friendly, PDF & Email