Kolektívne vyjednávanie v ZSSK Cargo ukončené

Dňa 25. 01. 2017 sa sociálni partneri dohodli na znení PKZ 2017.

Čo sa týka miezd bolo dohodnuté nasledovné:

Zamestnávateľ v roku 2017 zabezpečí nárast „základných“ miezd

– o 24€ pre všetkých zamestnancov, okrem zamestnancov v profesii rušňovodič

– o 35€ pre zamestnancov v profesii rušňovodič

Zároveň bol dohodnutý nárast príplatku za prácu v sťaženom pracovnom režime v nepretržitej prevádzke na 0,15€ ( v súčasnosti 0,10€) a pre zamestnancov pracujúcich v nepretržitej prevádzke, okrem mobilného personálu (rušňovodič, vlaková čata). Pre mobilný personál bol dohodnutý príplatok vo výške 0,20€ (v súčasnosti 0,10€).

Platnosť PKZ 2017 je na obdobie roka 2017 a jej účinnosť od 1. 2. 2017.

Print Friendly, PDF & Email