Miestne šetrenie v chatovej oblasti Vincov Les

Dňa 06.03.2017 sa konalo miestne šetrenie v chatovej oblasti Vincov les za účelom kontroly kvality ubytovania v súvislosti so sťažnosťami vlakového personálu.

Na šetrení sa zúčastnili: Ing. Norbert Jurčišin – riaditeľ SeMN, Federácia vlakových čiat – Milan Šandor, Federácia strojvodcov SR – Dušan Kaša, Odborové združenie železničiarov – Jozef Hlavatý, Ing. Vladimír Tarbaj – vedúci tímu obehov HDV, Karina Babínová – správca budov RP BA, SeMN

Prehodnotenie súčasnej situácie s potrebnými úpravami

Hlásené nedostatky boli odstránené. Chatová oblasť je celú noc osvetlená, avšak príjazdová cesta je osvetlená nedostatočne – zabezpečená preprava zamestnancov taxislužbou až k jednotlivých chatkám. V chatkách sa nenachádza žiadna pleseň. Teplá voda v kohútikoch je termálna a má špecifický zápach, avšak studená voda je pitná. Sociálne zariadenia v chatkách sú zanesené práve z dôvodu odtoku teplej termálnej vody. Zariadenie chatiek je staršie, nesie znaky opotrebovania. Postele sú krátke, nie však nevhodné na zabezpečenie spánku.

Navrhované úpravy:

– zabezpečiť denné upratovanie a vetranie chatiek

Záver

Ubytovanie v chatovej oblasti Vincov les je síce nižšieho štandardu, no vzhľadom na to, že je dočasného charakteru (cca 2 mesiace), je na ubytovanie vlakového personálu vyhovujúce. Krátke postele nie sú v rozpore so štandardom vybavenia miestnosti na nocľah a oddych.

Zamestnávateľ navrhuje::

-zotrvať v ubytovaní v chatovej oblasti Vincov les do dokončenia úprav v novoprenajatých priestoroch pre NVČ v Galante

Stanovisko FVČ:

pri obhliadke sme videli vo väčších množstvách napadaný mrtvy hmyz na posteliach a v sprchách-lienky. Vo vzduchu bolo cítiť zápach po použitých hubiacich chemikáliách. Upozornili sme zamestnávateľa, že zamestnanci sú teraz spokojní s upravenými turnusmi a odmietajú chodiť nocľahovať do uvedených chatiek. Ak by sa zamestnávateľ napriek tomu rozhodol, že bude využívať toto ubytovanie, žiadame započítať všetky časy pred nocľahom aj po ňom v zmysle TP. Zároveň upozorňujeme, že cez výkendy zamestnanci SP Leopoldov sú v zmene len po jednom, čo na tejto samote robí problém hlavne ženám-prichádzajú pred polnocou-obavy o svoju bezpečnosť. Samozrejme chceme vedieť aj definitívny dátum ukončenia tohto provizória.

Print Friendly, PDF & Email