Výška príplatkov za hodinu práce pri práci cez sviatok, v sobotu, v nedeľu a pri nočnej práci od 01.05.2019 v ZSSK.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie vo výške 1.200 €, a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí mu mzdové zvýhodnenie vo výške 1,500 € za každú hodinu, a to i vtedy, ak čerpal zamestnanec za prácu nadčas, konanú v noci, náhradné voľno.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu

Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie vo výške 1,500 € za každú odpracovanú hodinu, a to i vtedy, ak čerpal zamestnanec za prácu nadčas, konanú v sobotu, náhradné voľno. Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie vo výške 3,000 € za každú odpracovanú hodinu, a to i vtedy, ak čerpal zamestnanec za prácu nadčas, konanú v nedeľu, náhradné voľno.

Pracovná pohotovosť v zmysle Zákonníka práce

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada vo výške 1,200 €.

Pracovná pohotovosť v zmysle zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Ak je pracovná pohotovosť nariadená, resp. dohodnutá na mieste mimo pracoviska, patrí zamestnancovi za každú hodinu pracovnej pohotovosti mimo rámca pracovnej zmeny náhrada vo výške 1,200 €.

Print Friendly, PDF & Email