Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK

Súhrnná informácia o situácii v kolektívnom vyjednávaní v ZSSK.

8. 1. 2019 zamestnávateľ súhlasil so sprostredkovateľom navrhnutým zástupcami zamestnancov v spore o uzatvorení dodatku kolektívnej zmluvy ZSSK 2017 – 2019, ktorý rieši mzdový nárast zamestnancov ZSSK v roku 2019.

9. 1. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie poverených zástupcov zamestnancov so zástupcami zamestnávateľa, na ktorom sa zúčastnení dohodli na texte Žiadosti o riešenie sporu pred sprostredkovateľom.

10. 1. 2019 sa uskutočnili pracovné stretnutia poverených zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľa so sprostredkovateľom, na ktorých sa oboznámil so stanoviskami zástupcov zamestnancov a zamestnávateľa k predmetnému sporu.

11. 1. 2019 boli sprostredkovateľovi doručené požadované podklady týkajúce sa procesu kolektívneho vyjednávania ohľadne riešenia rastu miezd na rok 2019.

Po vzájomnej dohode, sprostredkovateľ najneskôr do 21. 1. 2019 predloží zúčastnením stranám návrh na riešenie sporu.

Na 22. 1. 2019 bude zvolaná porada zástupcov zamestnancov k predmetnému návrhu. 23. 1. 2019 by sa malo uskutočniť pracovné stretnutie, prípadne kolektívne vyjednávanie, za účasti sprostredkovateľa. V Bratislave 11. 1. 2019 Bc. Ľudevít Mikloš Hlavný kolektívny vyjednávač OZŽ

Na 22. 1. 2019 bude zvolaná porada zástupcov zamestnancov k predmetnému návrhu.

23. 1. 2019 by sa malo uskutočniť pracovné stretnutie, prípadne kolektívne vyjednávanie, za účasti sprostredkovateľa.

V Bratislave 11. 1. 2019

Bc. Ľudevít Mikloš Hlavný kolektívny vyjednávač OZŽ

Na otvorenie klikni

Print Friendly, PDF & Email