Výzva Federácie vlakových čiat

1

Vážení kolegovia!!!

Rok 2018 bol náročný a vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ nemá dostatok zamestnancov v kľúčových profesiách ste už isto dosť unavení z množstva nadčasovej práce. Táto má normálne slúžiť len na vykrytie mimoriadností a nemá byť stálym javom.

Našou prvoradou úlohou je pracovať bezpečne.

FVČ Vás preto vyzýva, aby ste v prípade že sa necítite dokonale odpočinutí odmietli pracovať v nadčase. Neohrozujte či už cestujúcich, materiálne hodnoty alebo ostatných kolegov tým, že budete pracovať unavení!!!

 

Takisto sme v období, kedy stúpa chorobnosť. Je to v tomto období bežný jav a nik z nás ho nevie ovplyvniť.

 

Ak sa cítite chorí, je potrebné liečiť sa.

Neohrozujte kolegov nákazou a dopravu svojou indispozíciou!!!

Je našou povinnosťou správať sa zodpovedne!!!

Hlavne bezpečne!!!

 Odborové centrály pôsobiace v ZSSK

Výzva FVČ 1

2

Vážení kolegovia!!!

Nie je tajomstvom, že prostriedky, ktoré má firma na údržbu, či finančné, alebo technické, sú nedostatočné. Posledná doba čoraz viac odhaľuje nedostatky. Stále sú častejšie poruchy narušujúce plynulosť dopravy. Ak preberiete na výkon vozidlo so závadami, môžete spôsobiť dosť vážne narušenie plynulosti dopravy a hlavne ohrozíte bezpečnosť. Našou prvoradou úlohou je pracovať bezpečne. FVČ Vás preto vyzýva, aby ste v záujme bezpečnosti venovali zvýšenú pozornosť preberaniu vozidiel na výkon a ak sa objaví náhle vzniknutá, alebo neodstránená závada, nepreberte ho.

Vlak ktorý nejde vôbec je omnoho lepší, ako vlak, ktorý sa pokazí na trati. Preberajte len 100% kvalitné vozidlá. Nikto z nás si nesadne do auta, keď má závadu ohrozujúcu vlastnú bezpečnosť. Dáme si ho predsa opraviť!!!

Je našou povinnosťou správať sa zodpovedne!!!

Hlavne bezpečne!!!

Odborové centrály pôsobiace v ZSSK

Výzva FVČ 2

Print Friendly, PDF & Email