Výzva k voľbám do Dozornej rady ZSSK

Federácia vlakových čiat žiada svojich členov a aj všetkých zamestnancov ZSSK aby k voľbám do Dozornej rady ZSSK pristupovali zodpovedne, prišli do volebnej miestnosti a odovzdali svoj hlas. Nakoľko oficiálne nepodporujene žiadneho kandidáta, je rozhodnutie koho voliť na dotyčnom členovi FVČ resp. zamestnancovi ZSSK. Svoj hlas dajte podľa vlastného vedomia a svedomia. Ďakujeme.

Print Friendly, PDF & Email