Zasadnutie Rady a Prezídia FVČ

Dňa 19. mája 2017 sa v zasadačke Prezídia FVČ konalo posledné zasadnutie Rady a Prezídia FVČ v tomto volebnom období.

Program zasadnutia:

 1. privítanie
 2. voľba overovateľa a zapisovateľa
 3. Valná hromada 2017
 4. Nadčasová práca
 5. Odpočinok v týždni
 6. Turnusy vlakových čiat
 7. Problémy vlakových čiat
 8. Rôzne
 9. Záver

Na zasadnutí sa schválil dátum a miesto konania Valnej hromady a to 22.-24. septembra 2017 v Bojniciach na chate Stálica. Valná hromada bude spojená  s turnajom  v hre Človeče nehnevaj sa.

Bola vytvorená komisia, ktorá bude zabezpečovať Valnú hromadu v zložení:

 • Milan Šandor
 • Jozef Cigáň
 • Igor Mužika
 • Gabriel Slovák
 • Miroslav Rotter
 • Peter Jaššo (technické zabezpečenie).

Pri práci nadčas boli príslušný predsedovia upozornení, že sa vyskytujú situácie, kde riadiaci zamestnanec dával podpisovať dohody o prenose nadčasovej práce s pätnou platnosťou.

Ďalej bol bližšie vysvetlený zákon č. 462/2007, kde bolo apelované na dodržiavanie minimálneho odpočinku  v týždni 48 hodín.

Pri turnusoch bol poukázaný na problém, že nie sú FVČ podpísané niektoré turnusy. Turnusy sú veľmi podvýkonové a zamestnanec musí často chodiť do práce aby si doplnil výkon. Prítomným bolo vysvetlené, že na doplnenie výkonu slúžia posledné tri mesiace v roku  a nie každý mesiac.

 

Print Friendly, PDF & Email