Predajný manuál – sprevádzajúci personál vnútroštátna doprava

01 ÚVOD so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

02_ČASŤ I – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POVINNOSTI SPREVÁDZAJÚCEHO PERSONÁLU

03 ČASŤ II – PREPRAVA CESTUJÚCICH A BATOŽÍN VO VNÚTROŠTÁTNEJ PREPRAVE so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

04_ČASŤ III – PREPRAVNÉ DOKLADY A TLAČIVÁ

05 ČASŤ IV – ZOZNAM PRÍLOH so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

06_ČASŤ V- POKLADNIČNÁ ČINNOSŤ

07_ČASŤ VI – ZÁVEREČNĚ USTANOVENIA

Príloha č. 01 – Informacne vyvesky

Príloha č. 02 – Poskytovanie zľ. cestovného pre žiakov a študentov škôl so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

Príloha č. 03 – SMS predaj cestovných lístkov ZSSK so Zmenou č. 1 od 15.11.2017

Príloha č. 04 – Zákaznícke ponuky na bezkontaktných čipových kartách so Zmenou č. 1 od 15.11.2017

Príloha č. 05 – Ponuka SLOVAK EXPRES so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

Príloha č. 06 – Relačné ceny

Príloha č. 07 – Zamestnanecké cestovné výhody podľa predpisov Ok 10 a Ok 12

Príloha č. 08 – Preprava batožín so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

Príloha č. 09 – Preprava kuriérnych zásielok

Príloha č. 10 – Preprava diagnostických vzoriek, biologických produktov a ostatného zdravotníckeho materiálu

Príloha č. 11 – Samoobslužný výpravný systém so Zmenou č. 1 od 15.11.2017

Príloha č. 12 – Doplnkové služby so Zmenou č. 1 od 15.11.2017

Príloha č. 13 – Predaj cestovných dokladov prostredníctvom internetového obchodu ZSSK so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

Príloha č. 14 – Preprava poslancov NR SR, sudcov US SR a verejného ochrancu práv SR so Zmenou č. 1 od 15.11

Príloha č. 15 – Spôsoby dodatočného platenia cestovného so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

Príloha č. 16 – Zábrana škôd ich zisťovanie a urovnávanie

Príloha č. 17 – Riešenie mimoriadnych situácií pri meškaní vlaku so Zmenou č. 1 od 15.11.2017

Príloha č. 18 – Preprava osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou so Zmenou č. 1 od 15.11.2

Príloha č. 19 – Preprava príslušníkov PZ SR vo vlakoch ZSSK

Príloha č. 20 – Preprava pre Ministerstvo vnútra SR

Príloha č. 21 – Poisťovanie Union so Zmenou č. 2 od 15.03.2018

Príloha č. 22 – Preprava prenosných pokladničiek

Print Friendly, PDF & Email