Výzva Federácie vlakových čiat

1 Vážení kolegovia!!! Rok 2018 bol náročný a vzhľadom k tomu, že zamestnávateľ nemá dostatok zamestnancov v kľúčových profesiách ste už isto dosť unavení z množstva nadčasovej práce. Táto