Nepriaznivý vývoj na prepravnom trhu

Vážení zamestnanci ZSSK CARGO,

vzhľadom na nepriaznivý vývoj na prepravnom trhu spôsobený recesiou, najmä v oblasti hutníckeho priemyslu s následnou silnou väzbou na železničnú nákladnú dopravu, dochádza v našej spoločnosti v posledných mesiacoch k výraznému poklesu výkonov a výpadku tržieb.

Z uvedených dôvodov vedenie ZSSK CARGO zavádza opatrenia, ktorých cieľom je zabrániť stratovému hospodáreniu v roku 2019. Sú to opatrenia na zvýšenie tržieb a úspory nákladov. Medzi tieto opatrenia sú zahrnuté aj osobné náklady, ktoré sa týkajú nás všetkých.

V súčasnosti prebiehajú rokovania so zástupcami zamestnancov s cieľom dohodnúť sa na riešeniach, ktoré čo najmenej zasiahnu do oblasti príjmov zamestnancov bez toho, aby došlo k výraznému prepúšťaniu zamestnancov, ktorému sa chceme vyhnúť.

Veríme, že s podporou vás všetkých sa nám podarí túto nepriaznivú situáciu prekonať v čo najkratšom čase.

Vedenie ZSSK CARGO

Mgr. Svetlana Čikovská

Asistentka generálneho riaditeľa

Kancelária generálneho riaditeľa

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Drieňová 24 ▪ 820 09 Bratislava ▪ Slovenská republika

tel: +421 2 2029 7776 ▪ mobil: +421 911 815 006

e-mail: cargo.gr@zscargo.sk ▪ www.zscargo.sk ▪ www.cargotachce.sk ▪

Print Friendly, PDF & Email