Kolektívne vyjednávanie v ZSSK

Dňa 01.11.2017 sa začalo kolektívne vyjednávanie ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017-2019, v súlade s bodom č. 51 Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017-2019. Návrh na zmenu bodu č. 51 podal zamestnávateľ. Odborové centrály predložia svoj proti návrh do 30 dní.

Budeme Vás priebežne informovať.

Print Friendly, PDF & Email