Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK konaného dňa 19.12.2018

Dňa 19.12.2018 sa uskutočnilo ďalšie kolo Kolektívneho vyjednávania na ZSSK.

Odborové organizácie naďalej zotrvávajú na svojich požiadavkách t.j. 100 eur do tarifných tried pre každého zamestnanca.

Zástupcovia zamestnávateľa nesúhlasia s naším návrhom, tak po dohode obidvoch strán, ďalšie kolo Kolektívneho vyjednávania sa uskutoční pred sprostredkovateľom.

Federácia vlakových čiat Vám ďakujem za prejavenú podporu našich                 oprávnených požiadaviek.

Zároveň Vám prajeme šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia a šťastia do nového roku 2019.

Federácia vlakových čiat

Súhrnná informácia z KZ konaného dňa 19.12.2018

Print Friendly, PDF & Email