Poďakovanie

Federácia vlakových čiat ďakujem všetkým zástupcom FVČ vo volebných komisiách k voľbám do Dozornej rady ZSSK za profesionálny prístup a ochotu niečo urobiť. Menovite: Mária Uhnáková, Tomáš Štefánik Gabriel Slovák, František Burda, Ladislav Kovárik, Rastislav Zatko, Miroslav Vass, Vladimír Urbanovský. Jana Schmidtova, Judita Iglodyová, Liana Križanová, Ján Klimek, Beáta Mikličová, Iveta Šályová, Jozef Luptovec, Michal Novák a Jozef CIGÁŇ. VEĽMI SI TO VÁŽIME A CENÍME. Zároveň ďakujeme Všetkým svojim členom ale aj zamestnancom ZSSK, že prišli do volebných miestností a odovzdali svoj hlas. VEĽKÁ VĎAKA. Neoficiálny víťazi volieb a zároveň nový členovia Dozornej rady ZSSK sú: Peter Dubovský a Ján Viglaš. O oficiálnych výsledkov Vás budeme informovať. Víťazom gratulujeme.

Print Friendly, PDF & Email