Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK, konaného dňa 14.12.2018

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ZSSK, konaného dňa 14.12.2018

 Dňa 14.12.2018 sa konalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ZSSK. Bola dosiahnutá dohoda v Smernici pre občerstvenie – zvýšenie hodnoty nápojového lístka v letnom období na 1 €.

V otázke úpravy pracovného času na 36 hodín pre niektoré profesie nedošlo ku dohode. Kolektívne vyjednávanie je prerušené a bude pokračovať po dosiahnutí dohody vo veci miezd na rok 2019.

V bode dodatku pojednávajúceho o mzdovom náraste na rok 2019 nedošlo ku dohode. Odborové centrály trvajú na svojom pôvodnom návrhu a zamestnávateľ neurobil žiadny ústupový krok. Vzhľadom na rozsiahlu argumentáciu odborových centrál a rozporné argumentácie oboch strán bolo dohodnuté, že kolektívne vyjednávanie bude pokračovať dňa 19.12.2018. Do tohto času si obe strany zosumarizujú argumenty, ktoré dnes odzneli. Taktiež sme vyzvali zamestnávateľa na hľadanie rezerv, pričom sme mu aj dali podnety na konkrétne úspory nákladov, ktoré by bolo možné presunúť do mzdovej oblasti.

Vzhľadom k situácii, vyzývame všetkých kolegov, aby na znak súdržnosti stále boli pri výkone práce označení výstražnými vestami. Zamestnávateľ musí vidieť našu súdržnosť, aby pochopil, že nerokuje len so zástupcami zamestnancov, ale že celá firma stojí za našimi oprávnenými požiadavkami.

 

Dňa 19.12.2018 od 9.00 hod. do 11.00 hod.

nás podporte stretnutiami na staniciach v čo najväčšom počte!!!

                                                                  OC pôsobiace v ZSSK

 V Bratislave, dňa 14.12.2018

Info z KV 14.12.2018

Print Friendly, PDF & Email