Usmernenie k poskytovaniu mzdovej kompenzácie za sťažený pracovný režim pre zamestnancov v nepretržitej prevádzke

V Podnikovej kolektívnej zmluve ZSSK CARGO 2017-2018 bolo dohodnuté zvýšenie mzdovej kompenzácie za sťažený pracovný režim pre zamestnancov v nepretržitej prevádzke – bod 8.5.1 tak, že za každú hodinu práce v tomto režime patrí zamestnancom mzdová kompenzácia v sume 0,20 €.

Do pozornosti riadiacich zamestnancov dávame skutočnosť, že podľa Smernice pre plánovanie pracovného času zamestnancov ZSSK CAQRGO, článok XXV bod 25.2 sa pracovný čas vlakových a rušňových čiat považuje vždy za nepretržitý pracovný režim.

Pod pojmom:

  • vlaková čata sa rozumie vlakvedúci a sprievodca
  • rušňová čata sa rozumie rušňovodič a rušňovodič-inštruktor.
Print Friendly, PDF & Email